×
प्रमुख समाचार
२६ माघ २०७९ , बिहिबार
संजय राई
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
लोकेन्द्र राई
9844830412
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
माधव तामाङ
9840204012
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
गरीमा राई
9840164664
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
साबित्रा राई
9860491492
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
उर्मिला राई
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
...
गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय
हाम्रो सेवाहरू
नक्सा
FAQ गुनासो